Các Lỗi Cần Tránh Trong Cấp Cứu Điều Trị Nhi Khoa

Screen Shot 2019 08 03 at 15.23.47

Các Lỗi Cần Tránh Trong Cấp Cứu Điều Trị Nhi Khoa. Cuốn sách là bản mềm gồm 432 trang. Được biên soạn, tổng hợp bởi nhóm cập nhật kiến thức y khoa. Mà người chủ biên cũng là admin của nhóm BS. Phạm Ngọc Minh. Bản dịch được chính tác giả chia sẻ rộng rãi đến mọi người. Cùng giúp nhau học tập, cùng giúp nhau củng cố kiến thức y khoa.

Cuốn sách này “Các lỗi cần tránh trong cấp cứu và điều trị nhi khoa” đề cấp đến những vấn đề mà người bác sĩ thưởng phải đối mặt ở bệnh nhi.

Những tình huống lâm sàng cụ thể mà chuyên ngành nhi khoa có thể phải đắn đo, phân vân sẽ được giải quyết trong nội dung cuốn sách này. Bản dịch cung cấp các bước tiếp cận, quy trình hướng xử trí cho phù hợp. Các Lỗi Cần Tránh Trong Cấp Cứu Điều Trị Nhi Khoa

Share bài để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply