Tài Liệu Hội Nghị Lão Khoa: Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị 10-2020

Tài Liệu Hội Nghị Lão Khoa Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị 10:2020 YhocData.com

Tài Liệu Hội Nghị Lão Khoa: Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị 10-2020. YhocData vừa sưu tầm thấy bộ tài liệu rất giá trị. Toàn bộ tài liệu của hội nghị khoa học thường niên chi hội lão khoa được tổ chức tại Nha Trang tháng 10/2020 vừa qua.

Cập nhật những kiến thức y khoa mới nhất của các guidelines hướng dẫn điều trị trên thế giới. Hội nghị bao gồm tổng cộng 5 phiên với nhiều bài giảng khác nhau.

Mọi người có thể tải và tham khảo toàn bộ Tài Liệu Hội Nghị Lão Khoa: Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị 10-2020 ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

5/5 - (2 votes)