The ICU Book – 4th edition

The ICU Book – 4th edition

theicuboo4th

Một cuốn sách tài nguyên cơ bản và được tôn trọng trong lĩnh vực chăm sóc quan trọng, Sách ICU, Tái bản lần thứ tư, tiếp tục cung cấp hướng dẫn hiện tại và thực tế đã khiến nó trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong lĩnh vực chăm sóc quan trọng.

Văn bản đề cập đến cả khía cạnh y tế và phẫu thuật của chăm sóc quan trọng, cung cấp hướng dẫn cần thiết để đảm bảo điều trị lành mạnh, an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân trong chăm sóc đặc biệt — bất kể trọng tâm chuyên môn của đơn vị.

Theo truyền thống, có sẵn dưới dạng sách giáo khoa in, phiên bản in giờ đây đi kèm với trải nghiệm kỹ thuật số được cải tiến hoàn toàn, được cung cấp bởi Inkling.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply