X-Quang Ngực Từ A -Z: Chest A-Z Radiology

Screen Shot 2020 04 07 at 18.47.02

Hôm nay, YhocData xin chia sẻ tới các bạn một quyển sách dịch mới khác về hình ảnh học. Sách phân tích X-Quang ngực từ A tới Z. Được dịch thuật từ quyển Chest A-Z Radiology. Đây là phiên bản bởi nhóm thảo luận y khoa – STROMED.

Nội dung hướng dẫn cách phân tích hiệu quả một case x quang. Sách hướng dẫn đầy đủ, trọng tâm, tránh bỏ sót những thương tổn khi phân tích phim.

Trình bày các dấu hiệu thực tế ca bệnh khi đọc phim X-Quang. Mọi người có thể tải và xem tham khảo nội dung X-Quang Ngực Từ A -Z: Chest A-Z Radiology sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply