X-Quang Ngực Từ A -Z: Chest A-Z Radiology

Screen Shot 2020 04 07 at 18.47.02

Hôm nay, YhocData xin chia sẻ tới các bạn một quyển sách dịch mới khác về hình ảnh học. Sách phân tích X-Quang ngực từ A tới Z. Được dịch thuật từ quyển Chest A-Z Radiology. Đây là phiên bản bởi nhóm thảo luận y khoa – STROMED.

Nội dung hướng dẫn cách phân tích hiệu quả một case x quang. Sách hướng dẫn đầy đủ, trọng tâm, tránh bỏ sót những thương tổn khi phân tích phim.

Trình bày các dấu hiệu thực tế ca bệnh khi đọc phim X-Quang. Mọi người có thể tải và xem tham khảo nội dung X-Quang Ngực Từ A -Z: Chest A-Z Radiology sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Bạn Đang Bật Ads Blocker !!!

Xin vui lòng tắt Adblock ủng hộ duy trì website theo hướng dẫn sau để vào tải tài liệu miễn phí I8G4Lhs