Evidence Based Nephrology Bản Mới FULL

yhocdata.com than hoc chung cu ban moi

Evidence Based Nephrology Bản Mới FULL.

Thận dựa trên bằng chứng cung cấp cho sinh viên khoa thận và bác sĩ lâm sàng một nguồn bằng chứng lâm sàng thuận tiện duy nhất đã được chuyển qua bộ lọc dựa trên bằng chứng. Phiên bản thứ hai được sửa đổi đầy đủ này kết hợp dữ liệu mới đáng kể, các phương pháp tổng hợp nghiên cứu được cập nhật và tập trung đổi mới vào sự tham gia của người tiêu dùng trong việc đánh giá và quản lý bệnh thận.

Sách giáo khoa cập nhật này bao gồm 20 chương mới và 3 phần mới, bao gồm chăm sóc hỗ trợ cũng như chăm sóc và kết quả lấy bệnh nhân làm trung tâm. Ngoài ra, mỗi chương trong phiên bản đầu tiên đều được cập nhật rộng rãi. Phiên bản mới này bao gồm dịch tễ học, chấn thương thận cấp tính, bệnh thận nguyên phát, bệnh thận thứ phát, bệnh thận mãn tính và các biến chứng, chạy thận nhân tạo, bệnh thận mãn tính giai đoạn 5, lọc màng bụng, chăm sóc hỗ trợ, ghép tạng, điện giải và rối loạn axit-bazơ chăm sóc và kết quả lấy bệnh nhân làm trung tâm cho cả bệnh nhân người lớn và trẻ em.

Tự hào có người đồng biên tập mới cùng với một số tác giả chương và người biên tập phần mới, Thận học dựa trên bằng chứng hiện là một công cụ thận học dựa trên bằng chứng thậm chí còn tốt hơn, trong đó mỗi chương cung cấp nền tảng rõ ràng về chủ đề được hỗ trợ bởi bằng chứng tốt nhất hiện tại. Phiên bản mới này bao gồm phạm vi bao quát rộng hơn về các bằng chứng sẵn có và giải quyết các câu hỏi lâm sàng quan trọng liên quan đến việc điều trị và chăm sóc những người mắc bệnh thận mãn tính ở tất cả các giai đoạn, bao gồm cả những người trải qua bất kỳ hình thức lọc máu nào (chạy thận nhân tạo hoặc thẩm phân phúc mạc), những người cần ghép thận và bệnh nhi. người bệnh.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download Evidence Based Nephrology Bộ Mới 2 Quyển  của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply