Tiếp Cận Tổn Thương Thận Cấp Tại Cấp Cứu – BS Phạm Hoàng Thiên

Screen Shot 2022 06 25 at 23.34.42

Tiếp Cận Tổn Thương Thận Cấp Tại Cấp Cứu – BS Phạm Hoàng Thiên. Một bài dịch thuật, soạn thảo hay về cách tiếp cận đơn giản, xử trí tại khoa cấp cứu. Tài liệu gồm 2 phần được YhocData sưu tầm và chia sẻ lại.

Tiếp Cận Tổn Thương Thận Cấp Tại Cấp Cứu đề cập rõ từng bước cụ thể cách xử trí ban đầu phù hợp nhất với các trường hợp AKI tại cấp cứu. Phân loại nhanh các loại suy thận cấp trước thận, tại thận hay sau thận. Từ đó giúp các nhân viên y tế có hướng điều trị, xử dụng thuốc sao cho hiệu quả. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu mà YhocData từng chia sẻ: Sổ Tay Điều Trị Cấp Cứu Nội Khoa 2019 Bộ Y Tế

Mọi người có thể tải và xem tham khảo tài liệu Tiếp Cận Tổn Thương Thận Cấp Tại Cấp Cứu mà YhocData chia sẻ ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Phần 1:

Phần 2:

Leave a Reply