Giải Phẩu Ứng Dụng Đường Tiết Niệu Nội Soi Niệu Quản – Thận Ngược Dòng 2019

Screen Shot 2020 05 27 at 07.50.56

Hôm nay, YhocData sưu tầm được một tài liệu hay về giải phẩu ứng dụng.

Tài liệu được biên soạn bởi tác giả Hoàng Đức Minh, Đại học Y Dược Huế năm 2019.

Giải phẩu ứng dụng đường tiết niệu trong nội soi niệu quản thận ngược dòng. Là tài liệu chuyên sâu về nội soi tiết niệu. Hình ảnh rõ nét, mô tả chân thực.

Bao gồm hơn 40 trang. Trình bày những ứng dụng thiết thực trong nội soi niệu quản ngược dòng.

Mọi người có thể tải và tham khảo tài liệu Giải Phẩu Ứng Dụng Đường Tiết Niệu Nội Soi Niệu Quản – Thận Ngược Dòng 2019 sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply