Sổ Tay Người Học Tiếng Anh Y Khoa

Screen Shot 2020 05 01 at 13.53.18

YhocData xin chia sẻ mọi người quyển sách dịch về tiếng anh y khoa.

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA (A HANDBOOK FOR MEDICAL ENGLISH LEARNERS).

Được biên soạn bởi nhóm tác giả Nguyễn Phước Vĩnh Cố, Tôn Nữ Thanh Thảo, Tôn Nữ Hải Anh, Bảo Nguyên.

Mọi người có thể tải ngay và tham khảo tài liệu này cho việc học ngoại ngữ sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply