Bộ Câu Hỏi NBME Step 1 Nội Trú USMLE

Bộ Câu Hỏi NBME Step 1 Nội Trú YhocData.com

Bộ Câu Hỏi NBME Step 1 Nội Trú USMLE. Hôm nay, YhocData vừa sưu tầm được một bộ ngân hàng câu hỏi của Boards nên chia sẻ lại mọi người. Đây là bộ câu hỏi dành cho việc rèn luyện ôn thi chứng chỉ hành nghề y khoa của Hoa Kỳ USMLE.

Một trong những kỳ thi nội trú nổi tiếng nhất, được nhiều quốc gia trên thế giới thừa nhận. Bộ câu hỏi NBME mà YhocData đang chia sẻ đây là tập hợp những hình ảnh chụp được tổng hợp lại theo từng phần đề thi NBME.

Mọi người có thể tải và xem tham khảo ngay tài liệu Bộ Câu Hỏi NBME Step 1 Nội Trú USMLE sau đây.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tạm Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viêt liền, không dấu để mở nhé!!