BỆNH ÁN YHCT: ĐAU DÂY THẦN KINH TỌA
BỆNH ÁN YHCT: ĐAU DÂY THẦN KINH TỌA  I/ PHẦN HÀNH CHÍNH Họ và tên: NGUYỄN THỊ Đ A Tuổi: 58 Giới: nữ Nghề nghiệp: mất sức lao động Địa chỉ: Phường thuận lộc, T.T. Huế. Ngày vào viện: 20/3/20x Ngày làm bệnh án: 31/3/20xx II/ BỆNH SỬ 1/ Lí do vào viện : đau… (0 comment)

BỆNH ÁN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA
BỆNH ÁN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA I.Hành chính 1. Họ tên bệnh nhân: Lê Đình D 2. Tuổi 52 3. Giới tính: nam 4. Địa chỉ: Quảng Xương, Thanh Hóa 5. Nghề nghiệp: … 6. Họ tên người liên hệ: Lê Anh T, SĐT: 038 332 65xx 7. Ngày vào viện: 24/04 8. Ngày làm… (0 comment)

BỆNH ÁN NHI KHOA: CO GIẬT DO SỐT CAO ĐƠN THUẦN
BỆNH ÁN NHI KHOA: CO GIẬT DO SỐT CAO ĐƠN THUẦN I. Hành chính Họ và tên bệnh nhân: NGUYỄN THỊ THANH H Giới tính: nữ Ngày sinh:  (14 tháng) Dân tộc: Kinh Địa chỉ: Phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Bố: Nguyễn Văn T, 34 tuổi, trình độ học vấn 12/12, nghề nghiệp:… (0 comment)

BỆNH ÁN NHI KHOA: HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT
BỆNH ÁN NHI KHOA: HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT I . Hành chính 1. Họ và tên bệnh nhi : NGUYỄN PHẠM HÀ M 2. Giới : Nữ 3.Tuổi : 26 tháng tuổi ( sinh ngày 14/08/2016 ) 4. Dân tộc : Kinh 5. Địa chỉ: Thôn 4 – Khánh Hồng – Yên Khánh – Ninh Bình 6. Họ và tên bố : Nguyễn… (0 comment)

BỆNH ÁN NHI KHOA: HEMOPHILA A TD XUẤT HUYẾT NÃO
BỆNH ÁN NHI KHOA: HEMOPHILA A TD XUẤT HUYẾT NÃO I. Hành chính Họ và tên bệnh nhân: NGUYỄN KHẮC Q Giới tính: nam Ngày sinh:  (21 tháng) Dân tộc: Kinh Địa chỉ: Quang Châu – Việt Yên – Bắc gian Bố: Nguyễn Khắc Đ, 33 tuổi, TĐHV 12/12, nghề nghiệp: Nông dân Mẹ: Nguyễn… (0 comment)

BỆNH ÁN NHI KHOA: XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN THÙY CHẨM
BỆNH ÁN NHI KHOA: XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN THÙY CHẨM I. HÀNH CHÍNH 1. Họ và tên bệnh nhân: PHẠM MINH Đ 2. Giới tính: Nam 3.  Ngày sinh: 26/01/201x (53 ngày) 4. Dân tộc: Kinh 5. Địa chỉ: 6. Họ và tên Bố:……tuổi, trình độ học vấn …./12, nghề nghiệp: 7. Họ và tên Mẹ:   …… tuổi,… (0 comment)