Bộ Đề Trắc Nghiệm Dược Lý Có Đáp Án – Y Dược Hồ Chí Minh

Screen Shot 2020 06 29 at 16.51.30

YhocData xin giới thiệu bộ trắc nghiệm dược lý mới. Bộ Đề Trắc Nghiệm Dược Lý Có Đáp Án – Y Dược Hồ Chí Minh. Được sưu tầm, tổng hợp bởi câu lạc bộ học thuật của trường.

Sau đây là vài câu các bạn tham khảo:

1. Chọn câu đúng nhất. Thuốc mê là:

A. Thuốc làm mất ý thức, cảm giác, phản xạ và làm xáo trộn các chức năng hô hấp và tuần hoàn.

B. Thuốc làm mất ý thức, cảm giác, phản xạ nhưng không làm xáo trộn các chức năng hô hấp và tuần hoàn.

C. Thuốc chỉ làm xáo trộn các chức năng hô hấp, tuần hoàn.

D. Thuốc chỉ làm mất ý thức, cảm giác và phản xạ.

E. Tất cả đều sai.

2. MRSA là bệnh được gây ra bởi vi khuẩn tụ cầu vàng kháng:

A. Ampicillin.

B. Sulfonamid.

C. Rifampicin.

D. Methicilin.

E. Aminoglycosid.

3. Câu nào sau đây đúng:

A. Aminoglycosides chỉ tác dụng diệt khuẩn trên vi khuẩn yếm khí

B. Polymyxine có tác động kìm khuẩn đối với vi khuẩn Gram – gồm cả Pseudomonas.

C. Sulfonamide chỉ có khả năng ức chế các vi khuẩn Gram +

D. Quinolone vô hiệu đối với Streptococcus

E. Metronidazol chỉ có tác dụng trên vi khuẩn ái khí

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply