Khuyến Cáo Chẩn Đoán Và Điều Trị Tăng Huyết Áp VNHA Cập Nhật 2022

yhocdata.com 317870223 519442513534684 1295579056273991770 n

Khuyến Cáo Chẩn Đoán Và Điều Trị Tăng Huyết Áp VNHA Cập Nhật 2022 của hội tim mạch học Việt Nam.

Tài liệu cung cấp những thay đổi, lưu ý mới từ phác đồ điều trị, quản lý bệnh tăng huyết áp của các tổ chức y khoa lớn, một trong những bệnh lý ngày càng phổ biến ở nước ta hiện nay cũng như thế giới, được sự đồng thuận của phân hội tăng huyết áp thuộc hội tim mạch học VNHA.

Bây giờ bạn có thể tải bài viết với Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply