Tóm Tắt Nội Khoa Y4 Cheat Sheets – Dương Kim Ngân
[Sách Dịch] Mindmap Sơ Đồ Tư Duy Y Khoa Mindmap Bệnh Lý Nội Khoa Tổng Hợp Bách Khoa Y Học: Trọn Bộ Các Chuyên Khoa – Lê Đình Sáng YhocData xin chia sẻ các bạn bài soạn hay của Y4. Tóm tắt nội khoa Y4 Cheat Sheets. Tài liệu được biên soạn bởi bạn Dương…

Chẩn Đoán Lâm Sàng – Ôn Thi Tốt Nghiệp
200 Triệu Chứng Học – Nội Cơ Sở Sổ Tay Lâm Sàng 2019 Bài Giảng Tiền Lâm Sàng Về Các Kỹ Năng Lâm Sàng – Y Duy Tân YhocData xin chia sẻ đến mọi người tập tài liệu bài soạn tốt nghiệp rất giá trị. Tài liệu biên soạn tiếp cận triệu chứng cụ thể…

Lâm Sàng Ngoại Cơ Sở ĐHYD Huế
Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Ngoại Khoa – Đỗ Viết Minh Trắc Nghiệm Ngoại Bệnh Lý 1500 Câu Tổng Hợp Câu Hỏi Lâm Sàng Ngoại Khoa Y4-Y6 Hôm nay, YhocData xin chia sẻ các bạn tài liệu ngoại khoa cơ sở. Đây là tài liệu đi lâm sàng được biên soạn bởi các bạn…

Bài Soạn Lâm Sàng Nhi Khoa Y6
Kháng Sinh Thông Dụng Trong Nhi Khoa Phác Đồ Sơ Sinh 2019-2021 Mindmap Nhi Khoa Tổng Hợp YhocData vừa tìm được bộ tài liệu bài soạn nhi khoa lâm sàng. Thuận tiện cho các bạn sinh viên tham khảo ôn tập tốt nghiệp nhi khoa. LÂM SÀNG NHI KHOA DÀNH CHO Y6: * NHI TIM…

Tài Liệu Ôn Thực Tập Chẩn Đoán Hình Ảnh 2019
Trắc Nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh Có Đáp Án Tổng Hợp Phần Mềm Học CT – MRI – Siêu Âm Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Tài liệu ôn tập phân tích các hình ảnh lâm sàng 2019. Phân tích các phim XQuang, CT-scan, MRI và siêu âm. Bộ tài liệu…