Bách Khoa Y Học: Trọn Bộ Các Chuyên Khoa – Lê Đình Sáng
Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Nội Khoa – Đỗ Viết Minh Tài Liệu Y Khoa Tự Soạn – BSNT Nguyễn Phi Tùng Chia Sẻ Bài Tự Soạn Nội Tim Mạch YhocData xin giới thiệu và chia sẻ đến các bạn bộ tài liệu đồ sộ về y khoa. Tập hợp tất cả bài giảng…

200 Triệu Chứng Học – Nội Cơ Sở
Chẩn Đoán Lâm Sàng – Ôn Thi Tốt Nghiệp [Sách Dịch] Cơ Chế Triệu Chứng Học Từ Điển Triệu Chứng Và Chẩn Đoán Đây là cuốn sách được biên soạn bởi các nhóm sinh viên y khoa Huế đi trước. Nhằm giải quyết những vẫn đề, khó khăn mà các nhóm đàn anh đã trải…

Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Ngoại Khoa – Đỗ Viết Minh
Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Nội Khoa – Đỗ Viết Minh Tổng Hợp Câu Hỏi Lâm Sàng Ngoại Khoa Y4-Y6 Lâm Sàng Ngoại Cơ Sở ĐHYD Huế Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Ngoại Khoa – Đỗ Viết Minh. Một bộ tài liệu ôn thi tốt nghiệp khác của Đỗ Viết Minh chia sẻ.…

Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Nội Khoa – Đỗ Viết Minh
Bách Khoa Y Học: Trọn Bộ Các Chuyên Khoa – Lê Đình Sáng Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Ngoại Khoa – Đỗ Viết Minh Tài Liệu Y Khoa Tự Soạn – BSNT Nguyễn Phi Tùng Chia Sẻ Đề cương dựa trên câu hỏi thi thực hành lâm sàng của kì thi tốt nghiệp nội.…

Tài Liệu Y Khoa Tự Soạn – BSNT Nguyễn Phi Tùng Chia Sẻ
Bách Khoa Y Học: Trọn Bộ Các Chuyên Khoa – Lê Đình Sáng Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Nội Khoa – Đỗ Viết Minh Bài Tự Soạn Nội Tim Mạch Bộ tài liệu tự biên soạn quý giá được chia sẻ đến các bạn sinh viên y khoa cả nước. Tác giả là anh…

Bài Tự Soạn Nội Tim Mạch
Tổng Hợp Phác Đồ Điều Trị Chợ Rẫy: Nhiều Chuyên Khoa Bách Khoa Y Học: Trọn Bộ Các Chuyên Khoa – Lê Đình Sáng Tài Liệu Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Lý Người Cao Tuổi 2021 Bài bài soạn đồ sộ về nội tim mạch của bạn Võ Công Định chia sẻ…

Hồi Sức Tích Cực Cấp Cứu Chống Độc 2019 – Nguyễn Đức Thanh Liêm CK1
Tổng Hợp Phác Đồ Điều Trị Chợ Rẫy: Nhiều Chuyên Khoa Phác Đồ Điều Trị Tất Cả Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương [Sách Dịch] Hướng Dẫn Dùng Thuốc Trong Cấp Cứu – BS Phạm Ngọc Minh Hồi Sức Tích Cực Cấp Cứu Chống Độc 2019 – Nguyễn Đức Thanh Liêm CK1. Hôm…