Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM
Bài Giảng Cận Lâm sàng Hè 2019 – ĐHYK PNT Tài Liệu Ôn Thực Tập Chẩn Đoán Hình Ảnh 2019 Phân Tích XQuang Ngực Cơ Bản Lần trước, YhocData đã chia sẻ các bạn bài giảng khoá cận lâm sàng hè trường y Phạm Ngọc Thạch. Hôm nay, chúng mình xin chia sẻ khoá cận…

Bài Giảng Cận Lâm sàng Hè 2019 – ĐHYK PNT
Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Tài Liệu Ôn Thực Tập Chẩn Đoán Hình Ảnh 2019 Phân Tích XQuang Ngực Cơ Bản Hôm nay, YhocData sưu tầm được bộ bài giảng mới. Khóa cận lâm sàng của Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Đây là bộ bài giảng mới nhất…

Tài Liệu WHO 2020: Đào Tạo Lâm Sàng Viêm Phổi Cấp Nặng Do COVID19 (SARS-CoV-2)
Tài Liệu Bài Giảng Covid-19 SARS-CoV-2: Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Nâng Cao – ĐHYD HCM 12/2019 Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Cơ Bản – ĐHYD HCM 2019 Tài liệu chính thức của WHO về đại dịch nCoV, COVID-19 hay SARS-COV-2 phiên bản tiếng việt…

Bài Giảng Định Hướng Chuyên Khoa Nhi – BV Nhi Trung Ương
Tài Liệu Hội Nghị Khoa Học Sức Khoẻ Quốc Tế 12/2019 – ĐHYD Cần Thơ Tài Liệu Hội Nghị Nhi Khoa 2019 Tài Liệu Hội Nghị Nhi Khoa 2020 BV Nhi Đồng 1 Hôm nay, YhocData xin giới thiệu đến các bạn một tập tài liệu nhi khoa có giá trị. Giáo trình bài giảng…

Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Nâng Cao – ĐHYD HCM 12/2019
Tài Liệu WHO 2020: Đào Tạo Lâm Sàng Viêm Phổi Cấp Nặng Do COVID19 (SARS-CoV-2) Tài Liệu Bài Giảng Covid-19 SARS-CoV-2: Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Cơ Bản – ĐHYD HCM 2019 Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Nâng Cao – ĐHYD HCM 12/2019. Lần trước…