Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Nâng Cao – ĐHYD HCM 12/2019
Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Cơ Bản – ĐHYD HCM 2019 Tài Liệu WHO 2020: Đào Tạo Lâm Sàng Viêm Phổi Cấp Nặng Do COVID19 (SARS-CoV-2) Tài Liệu Bài Giảng Covid-19 SARS-CoV-2: Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Nâng Cao – ĐHYD HCM 12/2019. Lần trước…

Tài Liệu Hội Nghị Tiêu Hoá Toàn Quốc 2019
Nhiễm Khuẩn Huyết Từ Nhiễm Khuẩn Ổ Bụng – 13/12/2019 BV Chợ Rẫy Cập Nhật Chẩn Đoán, Tiên Lượng Và Điều Trị Viêm Tuỵ Cấp 2020 Cập Nhật Hồi Sức Dịch Ở Bệnh Nhân Viêm Tuỵ Cấp 2020 Tổng hợp tài liệu báo cáo tại hội nghị tiêu hoá quốc tế toàn quốc 2019. Hội…