Bộ Bài Giảng Y Học Gia Đình – Y Hà Nội
YhocData xin chia sẻ tới các bạn bộ tài liệu bài giảng vừa được sưu tầm. Bộ Bài Giảng Y Học Gia Đình của trường Đại học Y Hà Nội. Tập hợp các bài giảng bộ môn y học gia đình của trường. Biên soạn, giảng dạy bởi PGS. TS. Trần Khánh Toàn. Mô hình