Câu Hỏi Lâm Sàng Thần Kinh
Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 2] Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 1] Câu Hỏi Vấn Đáp Lâm Sàng Tim Mạch [Phần 2] 1: Phân biệt liệt ngoại vi và liệt TW: 2: Phân biệt tổn thương dây VII ngoại biên và trung ương? 3: Vị trí tổn thương dây VII ngoài…

Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 2]
Câu Hỏi Lâm Sàng Thần Kinh Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 1] Câu Hỏi Vấn Đáp Lâm Sàng Tim Mạch [Phần 2] Phần 1: Tại Đây Câu 26: Tiếng ran hang gặp trong trường hợp nào: Câu 27: Hội chứng đông đặc (HCĐĐ) không điển hình: Câu 28. Phân chia trung thất: Câu…

Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 1]
Câu Hỏi Lâm Sàng Thần Kinh Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 2] Câu Hỏi Vấn Đáp Lâm Sàng Tim Mạch [Phần 2] Phần 2: Tại Đây Câu 1: Cách ước lượng tràn dịch màng phổi trên phim X-quang? Câu 2: Phân biệt dịch thấm và dịch tiết, cách tiến hành phản ứng rivalta?…

Tổng Hợp Câu Hỏi Lâm Sàng Ngoại Khoa Y4-Y6
Câu Hỏi Lâm Sàng Thần Kinh Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 2] Trắc Nghiệm Ngoại Bệnh Lý 1500 Câu Vấn đề khó khăn trong y khoa là vấn đề về lâm sàng! Đồi hỏi sinh viên phải có kiến thức vũng chắc về sinh lý, sinh hóa, và giải phẩu. Sinh viên phải…

Câu Hỏi Vấn Đáp Lâm Sàng Tim Mạch [Phần 2]
Câu Hỏi Lâm Sàng Thần Kinh Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 2] Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 1] Phần 1: Tại Đây 31. Dị tật van tim nào gây thiếu máu mạch vành ? Có xảy ra cơn thiếu máu cục bộ cơ tim không ? 32. Bắt mạch lực 3…

Câu Hỏi Vấn Đáp Lâm Sàng Tim Mạch [Phần 1]
Câu Hỏi Lâm Sàng Thần Kinh Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 2] Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 1] Phần 2: Tại Đây 1. Tiếng T1, T2 là gì ? 2. Phân biệt tâm thu, tâm trương. TTTT CN và thực thể gặp trong TH nào? 3.Suy tim T,P nghe thấy gì?…