Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Ngoại Khoa – Đỗ Viết Minh
Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Nội Khoa – Đỗ Viết Minh Tổng Hợp Câu Hỏi Lâm Sàng Ngoại Khoa Y4-Y6 Lâm Sàng Ngoại Cơ Sở ĐHYD Huế Một bộ tài liệu ôn thi tốt nghiệp khác của Đỗ Viết Minh chia sẻ. Lần này là tài liệu ngoại khoa tổng kết. Tài liệu được…

Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Nội Khoa – Đỗ Viết Minh
Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Ngoại Khoa – Đỗ Viết Minh Tài Liệu Y Khoa Tự Soạn – BSNT Nguyễn Phi Tùng Chia Sẻ Bài Tự Soạn Nội Tim Mạch Đề cương dựa trên câu hỏi thi thực hành lâm sàng của kì thi tốt nghiệp nội. Bộ bài soạn được 1 bác sĩ…

Câu Hỏi Lâm Sàng Thần Kinh
Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 2] Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 1] Câu Hỏi Vấn Đáp Lâm Sàng Tim Mạch [Phần 2] 1: Phân biệt liệt ngoại vi và liệt TW: 2: Phân biệt tổn thương dây VII ngoại biên và trung ương? 3: Vị trí tổn thương dây VII ngoài…

Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 2]
Câu Hỏi Lâm Sàng Thần Kinh Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 1] Câu Hỏi Vấn Đáp Lâm Sàng Tim Mạch [Phần 2] Phần 1: Tại Đây Câu 26: Tiếng ran hang gặp trong trường hợp nào: Câu 27: Hội chứng đông đặc (HCĐĐ) không điển hình: Câu 28. Phân chia trung thất: Câu…

Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 1]
Câu Hỏi Lâm Sàng Thần Kinh Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 2] Câu Hỏi Vấn Đáp Lâm Sàng Tim Mạch [Phần 2] Phần 2: Tại Đây Câu 1: Cách ước lượng tràn dịch màng phổi trên phim X-quang? Câu 2: Phân biệt dịch thấm và dịch tiết, cách tiến hành phản ứng rivalta?…

Tổng Hợp Câu Hỏi Lâm Sàng Ngoại Khoa Y4-Y6
Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Ngoại Khoa – Đỗ Viết Minh Câu Hỏi Lâm Sàng Thần Kinh Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 2] Vấn đề khó khăn trong y khoa là vấn đề về lâm sàng! Đồi hỏi sinh viên phải có kiến thức vũng chắc về sinh lý, sinh hóa, và…