Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Ngoại Khoa – Đỗ Viết Minh
Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Nội Khoa – Đỗ Viết Minh Tổng Hợp Câu Hỏi Lâm Sàng Ngoại Khoa Y4-Y6 Lâm Sàng Ngoại Cơ Sở ĐHYD Huế Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Ngoại Khoa – Đỗ Viết Minh. Một bộ tài liệu ôn thi tốt nghiệp khác của Đỗ Viết Minh chia sẻ.…

Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Nội Khoa – Đỗ Viết Minh
Bách Khoa Y Học: Trọn Bộ Các Chuyên Khoa – Lê Đình Sáng Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Ngoại Khoa – Đỗ Viết Minh Tài Liệu Y Khoa Tự Soạn – BSNT Nguyễn Phi Tùng Chia Sẻ Đề cương dựa trên câu hỏi thi thực hành lâm sàng của kì thi tốt nghiệp nội.…

Câu Hỏi Lâm Sàng Thần Kinh
Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 2] Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 1] Câu Hỏi Vấn Đáp Lâm Sàng Tim Mạch [Phần 2] 1: Phân biệt liệt ngoại vi và liệt TW: 2: Phân biệt tổn thương dây VII ngoại biên và trung ương? 3: Vị trí tổn thương dây VII ngoài…

Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 2]
Câu Hỏi Lâm Sàng Thần Kinh Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 1] Câu Hỏi Vấn Đáp Lâm Sàng Tim Mạch [Phần 2] Phần 1: Tại Đây Câu 26: Tiếng ran hang gặp trong trường hợp nào: Câu 27: Hội chứng đông đặc (HCĐĐ) không điển hình: Câu 28. Phân chia trung thất: Câu…

Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 1]
Câu Hỏi Lâm Sàng Thần Kinh Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 2] Câu Hỏi Vấn Đáp Lâm Sàng Tim Mạch [Phần 2] Phần 2: Tại Đây Câu 1: Cách ước lượng tràn dịch màng phổi trên phim X-quang? Câu 2: Phân biệt dịch thấm và dịch tiết, cách tiến hành phản ứng rivalta?…

Tổng Hợp Câu Hỏi Lâm Sàng Ngoại Khoa Y4-Y6
Tổng Hợp 2000 Phác Đồ Điều Trị Các Bệnh Viện Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Ngoại Khoa – Đỗ Viết Minh Câu Hỏi Lâm Sàng Thần Kinh Vấn đề khó khăn trong y khoa là vấn đề về lâm sàng! Đồi hỏi sinh viên phải có kiến thức vũng chắc về sinh lý, sinh…

Câu Hỏi Vấn Đáp Lâm Sàng Tim Mạch [Phần 2]
Câu Hỏi Lâm Sàng Thần Kinh Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 2] Câu Hỏi Lâm Sàng Hô Hấp [Phần 1] Phần 1: Tại Đây 31. Dị tật van tim nào gây thiếu máu mạch vành ? Có xảy ra cơn thiếu máu cục bộ cơ tim không ? 32. Bắt mạch lực 3…