[Ngoại Văn] Stoller Orthopaedics and Sports Medicine The Shoulder

[Ngoại Văn] Stoller Orthopaedics and Sports Medicine The Shoulder YhocData.com

[Ngoại Văn] Stoller Orthopaedics and Sports Medicine The Shoulder ấn bản đầu tiên Stoller’s Orthopedics and Sports Medicine: The Shoulder đã tuân thủ hơn 25 năm nghiên cứu về vai đi trước và kinh nghiệm lâm sàng thành một tập toàn diện phải có.

Cuốn sách này sẽ đưa người đọc đi qua hai thập kỷ về những phát triển quan trọng nhất của hình ảnh vai: Sự phát triển điểm chuẩn của kỹ thuật ABER Mô tả phức hợp IGLLC và phức hợp

BLC Mô tả dấu hiệu “J” và hình ảnh MR đầu tiên của tổn thương HAGL Mô tả MR về dải trước của dây chằng số dưới Các phát hiện MR của vận động viên ném bao gồm dải sau dày lên và những thay đổi thích ứng của xương màng nhện Quan điểm mới về vết rách vòng bít rôto một phần bao gồm vai trò của dây chằng chữ số và phức hợp dây chằng chữ số cao cấp

Nhận dạng mẫu của vết rách SLAP dựa trên hình ảnh đăng quang của BLC Mô tả phức hợp BLC loại 1, 2 và 3 Tiêu chí cho bệnh viêm mũ lưỡi dính trên MR Phát hiện MDI trên MRI.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tạm Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viêt liền, không dấu để mở nhé!!