[Sách Dịch] Hình Ảnh Lâm Sàng Trong Ung Thư Da
[Sách Dịch] Làn Da Đẹp – BS Trương Tấn Minh Vũ [Sách Dịch] Khái Quát Ung Thư Học: Oncology At A Glance [Sách Dịch] Thăm Khám Lâm Sàng Theo Hệ Thống Hôm nay, YhocData xin chia sẻ với mọi người tài liệu vừa sưu tầm có giá trị. Sách dịch Hình Ảnh Lâm Sàng Trong…

[Sách Dịch] Khái Quát Ung Thư Học: Oncology At A Glance
[Sách Dịch] Hình Ảnh Lâm Sàng Trong Ung Thư Da [Sách Dịch] Thăm Khám Lâm Sàng Theo Hệ Thống [Bản Dịch] 100 Bí Mật Trong Hồi Sức Hôm nay, YhocData xin chia sẻ đến các bạn một quyển sách dịch mới về ung thư học. Sách nêu kiến thức tổng quát ung thư đến mọi…

[Ngoại Văn] Pocket Notebook: Oncology
[Ngoại Văn] Pocket Notebook: ICU [Ngoại Văn] Pocket Notebook: Primary Care [Ngoại Văn] Pocket Notebook: Pediatrics Pocket Oncology, được phát triển và chỉnh sửa bởi các bác sĩ ung thư tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan-Kettering. Là một đánh giá đơn giản nhưng toàn diện, về các nguyên tắc cơ bản của quản lý…