Bài Giảng Lý Thuyết Giải Phẫu Bệnh 2020 – ĐHYK PNT

Screen Shot 2022 06 25 at 17.29.43

Bài Giảng Lý Thuyết Giải Phẫu Bệnh 2020 – ĐHYK PNT. Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ mọi người tập tài liệu mới bộ môn giải phẩu bệnh. Đây là tập tài liệu lý thuyết dành cho việc giảng dạy các bác sĩ y đa khoa trường y Phạm Ngọc Thạch, một trong những trường đại học y khoa lớn của thành phố Hồ Chí Minh.

Bao gồm khoảng 400 trang, chia làm 2 phần. Đề cập các kiến thức đại cương giải phẩu bệnh từ đó đi sâu vào việc phân tích các vấn đề bệnh lý.

Bên cạnh bài giảng lý thuyết này, YhocData cũng chia sẻ tới các bạn bộ tài liệu Atlas Thực Tập Giải Phẫu Bệnh 2020 – ĐHYK PNT danh cho việc thực hành đọc, phân tích các tiêu bản.

Mọi người có thể tải ngay và xem tham khảo tài liệu Bài Giảng Lý Thuyết Giải Phẫu Bệnh 2020 – ĐHYK PNT sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply