Trắc Nghiệm Giải Phẫu Bệnh Có Đáp Án

Screen Shot 2019 05 03 at 22.32.43

Trắc Nghiệm Giải Phẫu Bệnh Có Đáp Án.

Hôm nay, YhocData xin tiếp tục chia sẻ các bạn tập câu hỏi trắc nghiệm có đáp án của bộ môn Giải Phẫu Bệnh.

Tổng cộng hơn 250 câu hỏi trong gần 70 trang PDF từ các câu trắc nghiệm, đúng/ sai đủ thể loại,… Là tài liệu tốt cho các bạn ôn luyện qua bộ môn này.

Một số mẫu câu hỏi cho các bạn tham khảo trước nhé:

151. Các tế bào chưa biệt hoá có đặc điểm

A. Tế bào thường đa diện

B. Tỷ lệ N/ NSC lớn

C. Nhân kiềm tính, có hạt nhân lớn

D. Bào tương ít và kiềm tính

E. Chọn B,C,D

142. Tính đa hình thái tế bào trong Hodgkin có nghĩa là:

A. Xen lẫn với các tế bào ác tính, còn có sự xâm nhập đa dạng các tế bào khác

B. Xen lẫn với các tế bào ác tính, còn có sự xâm nhập các tế bào ác tính khác

C. Xen lẫn với các tế bào lành tính, mô Hodgkin còn có sự xâm nhập đa dạng các tế bào ác tính khác

D. Xen lẫn với các tế bào hạch lành tính, còn có sự xâm nhập đa dạng tế bào khác

E. Các câu trên đều sai

139. U lympho ác tính không Hodgkin:

A. Ít gặp hơn so với bệnh Hodgkin

B. Có xu hướng tăng theo tuổi

C. Ở trẻ em thường gặp các típ có độ ác tính thấp

D. Câu A và B đúng

E. Cả 3 câu trên đều đúng

Share bài để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Bạn Đang Bật Ads Blocker !!!

Xin vui lòng tắt Adblock ủng hộ duy trì website theo hướng dẫn sau để vào tải tài liệu miễn phí I8G4Lhs