[Ngoại Văn] Current Medical Diagnosis and Treatment Bản 2020

Screen Shot 2019 11 21 at 10.01.46

Sách CMDT – Chẩn đoán và điều trị y khoa là tài liệu tham khảo đáng tin cậy nhất. Hướng dẫn trả lời các vấn đề phát sinh trong thực hành lâm sàng hàng ngày.

Biên soạn bởi đội ngũ y bác sĩ nổi tiếng thế giới. Cuốn sách gối đầu đáng tin cậy này cung cấp lời khuyên về tất cả khía cạnh y khoa.

Người đọc sẽ tìm thấy các vấn đề, thắc mắc nổi cộm. Dựa trên bằng chứng của hơn 1.000 bệnh và rối loạn đi kèm. Bao gồm tóm tắt ngắn gọn, nhưng kỹ lưỡng về chẩn đoán và điều trị.

Được trình bày đầy đủ màu sắc, tài liệu tham khảo nguồn đơn này đã được cập nhật đầy đủ với những phát triển và đột phá mới nhất trong y học, hướng dẫn, tài liệu tham khảo, giá thuốc, v.v.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!