[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Surgery 2020

Screen Shot 2020 07 27 at 15.07.09

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Surgery 2020. Ghi chú Bài giảng Kaplan chính thức duy nhất cho USMLE Bước 2 CK. Bao gồm thông tin toàn diện mà bạn cần để kiểm tra USMLE Bước 2. Cập nhật hàng năm bởi giảng viên toàn sao Kaplan.

Minh họa cao. Bao gồm hình ảnh màu và bảng. Tích hợp. Được đóng gói với các cầu nối giữa các chuyên ngành và khoa học cơ bản. Người học hiệu quả.

Tổ chức ở định dạng phác thảo với các hộp tóm tắt năng suất cao. Đáng tin cậy. Được sử dụng bởi hàng ngàn sinh viên mỗi năm để thành công trên USMLE Bước 2.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !