[Ngoại Văn] Neonatal and Pediatric Respiratory Care Bản Thứ 5th

[Ngoại Văn] Neonatal and Pediatric Respiratory Care Bản Thứ 5th YhocData.com

[Ngoại Văn] Neonatal and Pediatric Respiratory Care Bản Thứ 5th. Tìm hiểu để cải thiện việc chăm sóc hô hấp của trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh và trẻ em. Chăm sóc Hô hấp Sơ sinh và Trẻ em, Phiên bản thứ 5 mang đến cho bạn nền tảng vững chắc trong việc đánh giá và điều trị các rối loạn hô hấp. Độ phủ rõ ràng, đầy đủ màu sắc đơn giản hóa các nguyên tắc chăm sóc hô hấp đồng thời nhấn mạnh ứng dụng lâm sàng.

Là một phần quan trọng trong giải pháp tổng thể về chương trình chăm sóc hô hấp, ấn bản mới này bao gồm tất cả những thay đổi trong thực hành lâm sàng hiện tại và trong môi trường giáo dục. Mục tiêu học tập ở đầu mỗi chương chia nhỏ nội dung chính thành các hành vi, tiêu chí và điều kiện có thể đo lường được, và các câu hỏi tự đánh giá cung cấp một bài đánh giá xuất sắc cho kỳ thi Chuyên khoa Sơ sinh / Nhi khoa NBRC.

Các câu hỏi đánh giá theo kiểu kỳ thi NBRC kiểm tra khả năng hiểu tài liệu của bạn trong mỗi chương. Các nghiên cứu điển hình về rối loạn ở trẻ sơ sinh và trẻ em cung cấp cơ hội để xem nội dung được đề cập trong văn bản áp dụng như thế nào đối với các lĩnh vực chăm sóc khó khăn hơn cho các rối loạn ở trẻ sơ sinh và trẻ em.

Nội dung trình bày mang tính học thuật và có thẩm quyền bao gồm tất cả các chủ đề chính về chăm sóc hô hấp cho trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh và trẻ em, bao gồm cả lý thuyết và ứng dụng. Chương Chất lượng và An toàn Chuyên dụng đề cập đến việc chăm sóc chất lượng cho bệnh nhân sơ sinh / trẻ em.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !