Pretest Obstetrics and Gynecology 13th Edition

Screen Shot 2019 12 03 at 21.24.10

Pretest Obstetrics and Gynecology 13th Edition.

Sản khoa và Phụ khoa: Tự đánh giá và Đánh giá PreTest là cách hoàn hảo để đánh giá kiến thức của bạn. Chuẩn bị cho USMLE Bước 2 CK và các bài kiểm tra.

Bạn sẽ tìm thấy 500 câu hỏi và câu trả lời kiểu USMLE. Giải quyết các năng lực cốt lõi của các bác sĩ nội trú. Cùng với các giải thích chi tiết về cả câu trả lời đúng và không chính xác.

Tất cả các câu hỏi đã được xem xét bởi các sinh viên gần đây đã vượt qua các bảng và hoàn thành thực tập nội trú của họ. Đảm bảo họ phù hợp với phong cách và mức độ khó của kỳ thi.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !