[Bài Dịch] Cập Nhật Sử Dụng Thuốc Vận Mạch Trong Shock 2019

Screen Shot 2020 05 04 at 16.40.55

Cập Nhật Sử Dụng Thuốc Vận Mạch Trong Shock. Một bài dịch mới của bác sĩ Hồ Hoàng Kim, khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Bài dịch là những cập nhật mới nhất trong cách dùng thuốc vận mạch ở bệnh nhân shock nặng 2019. Sau đây là một đoạn trích nhỏ giới thiệu bài dịch:

“Bối cảnh: Thuốc vận mạch được dùng cho bệnh nhân bệnh nặng bị sốc giãn mạch không đáp ứng với hồi sức dịch, và ít gặp hơn trong sốc tim và sốc giảm thể tích.

Mục tiêu: Mục tiêu là xem xét sự an toàn và hiệu quả của thuốc vận mạch, sinh lý bệnh. Tác nhân làm giảm liều thuốc vận mạch, dấu ấn sinh học dự đoán, thuốc chẹn beta-1 và hướng nghiên cứu.

Phương pháp: Chất lượng bằng chứng được đánh giá bằng cách sử dụng. Phân loại, Đánh giá, Phát triển và Đánh giá (GRADE).” [Bài Dịch] Cập Nhật Sử Dụng Thuốc Vận Mạch Trong Shock 2019

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply