[Sách Dịch] Acid-base Fluids and Electrolytes Made Ridiculously Simple Tiếng Việt – CTUMP
[Sách Dịch] Các Vấn Đề Toan – Kiềm Dịch Và Điện Giải [Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison [Sách Dịch] Harrison Nội Khoa Acid-base Fluids and Electrolytes Made Ridiculously Simple Tiếng Việt – CTUMP. YhocData xin giới thiệu và chia sẻ lại mọi người quyển sách có giá trị này. Sách được các bạn…

Tiếng Anh Y Khoa: Kỹ Năng Giao Tiếp (English in Medicine)
[Bản Dịch] BarCharts QuickStudy Anatomy – Thuật Ngữ Giải Phẩu [Sách Dịch] Văn Phong Khoa Học Trong Y Khoa – BS Quản Anh Dũng [Sách Dịch] Thuật Ngữ Y Khoa Căn Bản 2018 – Tiếng Anh Y Khoa Một quyển giáo trình tiếng anh y khoa hay được YhocData sưu tầm được và chia sẻ…

[Sách Dịch] Các Đường Mổ Trong Chấn Thương Chỉnh Hình – CAMPBELL
Tài Liệu WHO: Chăm Sóc Phẫu Thuật tại Bệnh Viện Tuyến Huyện Cấp Cứu Ngoại Chấn Thương – ĐH Y Hà Nội [Sách Dịch] Thăm Khám Lâm Sàng Theo Hệ Thống Một bản sách dịch mới ngoại khoa chấn thương chỉnh hình. YhocData vừa sưu tầm được và xin chia sẻ lại với tất cả…

[Sách Dịch] Cơ Chế Triệu Chứng Học
[Sách Dịch] Kỹ Năng Khám Lâm Sàng – Clinical Skill [Sách Dịch] Thăm Khám Lâm Sàng Theo Hệ Thống [Sách Dịch] Macleod Chẩn Đoán Lâm Sàng Cuốn sách được dịch từ cuốn “Mechanisms of Clinical Signs ” bởi tập thể group chia sẻ ca lâm sàng. YhocData xin dẫn lại chia sẽ tới các bạn.…

[Sách Dịch] Kỹ Năng Khám Lâm Sàng – Clinical Skill
[Sách Dịch] Cơ Chế Triệu Chứng Học [Sách Dịch] Thăm Khám Lâm Sàng Theo Hệ Thống [Sách Dịch] Macleod Chẩn Đoán Lâm Sàng Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ đến các bạn một quyển sách dịch khác. Quyển kỹ năng khám lâm sàng theo hệ thống. Sách được dịch thuật Tiếng Việt…