[Bài Dịch] Một Số Đặc Điểm Các Nhóm Kháng Sinh
[Bản Dịch] Hội Đồng Thuốc Và Điều Trị: Cẩm Nang Hướng Dẫn Thực Hành [Sách Dịch] Các Triệu Chứng Ở Nhà Thuốc: Hướng Dẫn Xử Lý Các Bệnh Thông Thường [Sách Dịch] Hướng Dẫn Căn Bản Kháng Sinh Lâm Sàng – Antibiotic Basics For Clinicians Một Số Đặc Điểm Các Nhóm Kháng Sinh. Hôm nay,…

Đọc Điện Tâm Đồ Dễ Hơn [ECG] – BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi
[Sách Dịch] ECGs Cho Bác Sĩ Cấp Cứu – ECGs For The Emergency Physician [Sách Dịch] Điện Tâm Đồ Trong Nhồi Máu Cơ Tim Cấp [Sách Dịch] ECG Cho Người Mới Bắt Đầu – ECGs For Beginners Cuốn sách hướng dẫn đọc tốt điện tâm đồ dưới cái nhìn của một bác sĩ đa khoa.…

[Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Và Các Vấn Đề Sinh Lý Học
[Sách Dịch] Case Files: Ca Lâm Sàng Giải Phẩu [Sách Dịch] Dịch Điện Giải Và Toan Kiềm – BS Phạm Hoàng Thiên [Sách Dịch] Cấp Cứu Nhi khoa: Tiếp Cận Case Lâm Sàng Hôm nay, YhocData sưu tầm được 1 quyển sách dịch hay về lâm sàng sinh lý và các vấn đề liên quan…

[Sách Dịch] Khái Quát Ung Thư Học: Oncology At A Glance
[Sách Dịch] Hình Ảnh Lâm Sàng Trong Ung Thư Da [Bài Dịch] Một Số Đặc Điểm Các Nhóm Kháng Sinh Đọc Điện Tâm Đồ Dễ Hơn [ECG] – BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi Hôm nay, YhocData xin chia sẻ đến các bạn một quyển sách dịch mới về ung thư học. Sách nêu kiến thức…

[Sách Dịch] Case Files: Ca Lâm Sàng Giải Phẩu
[Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Và Các Vấn Đề Sinh Lý Học [Sách Dịch] Cấp Cứu Nhi khoa: Tiếp Cận Case Lâm Sàng [Sách Dịch] Khí Máu Động Mạch: Tiếp Cận Case Lâm Sàng Hôm nay, mình xin chia sẻ các bạn cuốn Ca Lâm Sàng Giải Phẫu. Một quyển sách dịch từ các bạn…