Chẩn Đoán Và Xử Trí Sốc Tim Hội Tim Mạch Học Việt Nam VNHA 2022

yhocdata.com 317998376 519723923506543 5938890560681455745 n

Chẩn Đoán Và Xử Trí Sốc Tim Hội Tim Mạch Học Việt Nam VNHA 2022.

Cập nhật mới nhất trong việc tiếp cận và quản lý một trường hợp sốc tim có hiệu quả. Những nghiên cứu y học thực chứng mới nhất được đề cập trong tài liệu với sự đồng thuận của các giáo sư, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch của hội tim mạch Việt Nam.

Bây giờ bạn có thể tải bài viết với Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply