Video Hướng Dẫn Đọc Điện Tâm Đồ – ECG Cơ Bản

Screen Shot 2020 04 14 at 11.11.50

Chương 1: Điện tâm đồ bình thường:

Bài Tập Chương 1

Chương 2: Trục điện tim và các buồng tim

Bài Tập Chương 2

Chương 3: Thiếu máu và nhồi máu cơ tim

Bài Tập Chương 3

Chương 4: Rối loạn nhịp tim

Bài Tập Chương 4

Chương 5: Rối loạn dẫn truyền

Bài Tập Chương 5

Bộ Video Phân Tích Ca Lâm Sàng ECG

Nguồn: Dientamdo

Leave a Reply