Bài Giảng Khóa Học Điện Tâm Đồ – Hội Tim Mạch Việt Nam

do dien tim dien tam do 1

Bài giảng tổng hợp từ căn bản đến nâng cao về điện tâm đồ. Tập hợp các trường hợp bệnh lý khác thường trên điện tâm đồ. Các vấn đên từ đơn giản tới phức tạp trong phân tích điện tâm đồ.

Giải thích theo cơ chế điện sinh lý của các trường hợp điện tim bất thường trên lâm sàng. Các dấu hiệu nhận biết các bệnh viêm màng ngoài tim, đặt máy tạo nhịp, nhịp nhanh trên thất, rối loạn nhịp chậm,….

Đặc biệt là sự hướng dẫn mới trong nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ, rối loạn điện giải, điểm mới trong hội chứng vành cấp,…

Những cập nhật mới nhất trong năm 2018-2019 về điện tâm đồ.

Share bài viết để thấy Link Download Bài Giảng Khóa Học Điện Tâm Đồ – Hội Tim Mạch Việt Nam bên dưới nhé !!

Leave a Reply