Trắc Nghiệm Giải Phẫu Có Đán Án

Screen Shot 2020 05 02 at 06.16.24

Trắc Nghiệm Giải Phẫu Có Đán Án

YhocData xin giới thiệu bộ trắc nghiệm có đáp án mới môn giải phẫu. Bộ lần này chỉ có 24 trang bài tập. Được trình bày khá bắt mắt, dễ đọc lôi cuốn người dùng và dĩ nhiên có đáp án cuối mỗi phần. Sau đây là vài câu các bạn tham khảo:

1. Các phương tiện giữ gan bao gồm:

A. Tĩnh mạch chủ dưới

B. Động mạch chủ bụng

C. Dây chằng vành

D. Dây chằng liềm

E. Mạc treo tràng trên

2. Rốn gan gồm có các thành phần sau:

A. Tĩnh mạch cửa

B. Động mạch gan chung

C. Động mạch gan riêng

D. Ống mật

E. Rễ mạc nối nhỏ

3. Đường mật chính gồm có:

A. Ống gan chung

C. Ống mật chủ

E. Túi mật

B. Ống gan phải

D. Ống túi mật

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply