Thực Hành Giải Phẩu Flashcards

Screen Shot 2020 06 05 at 15.07.07

Hôm nay, YhocData sưu tầm và chia sẻ lại các bạn tài liệu mới.

Tài liệu Thực Hành Giải Phẩu Flashcards. Tài liệu được biên soạn bởi Hà Tiến Vinh – K47B.

Thuận lợi cho việc rèn luyện trí nhớ các chi tiết giải phẩu.

Các hình ảnh từ atlas và chú thích đáp án có sẵn. Giúp các bạn ôn tập tài liệu hiệu quả.

Mọi người có thể tải và tham khảo tài liệu Thực Hành Giải Phẩu Flashcards ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Mô Hình Giải Phẫu Có Chú Thích: Link Here 

Leave a Reply