Câu Hỏi Điền Khuyết Giải Phẫu

Screen Shot 2019 04 01 at 11.41.37

Giải phẫu luôn là một môn thi khó nhằn nhất với sinh viên y từ năm đầu tiên với hình thức thi chạy trạm vượt qua hàng loạt các câu hỏi trắc nghiệm hóc búa, điền khuyết oái ăm và các chi tiết mô hình. Dưới đây là những câu hỏi trong phần thi này, giúp các bạn ôn tập kĩ lưỡng.

Hãy thữ làm và xem đáp án cuối trang nhé!

Phần Câu Hỏi

Câu 1. Cung động mạch gan tay nông được tạo thành do sự tiếp nối của … và …

Câu 2. Cung động mạch gan tay sâu được tạo thành do sự tiếp nối của … và …

Câu 3. Vùng delta được cấp máu bởi …

Câu 4. Vùng delta được chi phối vận động bởi …

Câu 5. Đám rối thần kinh cánh tay được cấu tạo từ các dây gai sống … đến …

Câu 6. Bó ngoài của đám rối cánh tay cho … ngành cùng là … và …

Câu 7. Bó trong của đám rối cánh tay cho … ngành là …, …, … và …

Câu 8. Bó sau của đám rối cánh tay cho … ngành là … và …

Câu 9. … là thần kinh trunh thành nhất với động mạch nách cũng như động mạch cánh tay.

Câu 10. Chui qua lỗ tam giác vai tam đầu có …

Câu 11. Chui qua lỗ tứ giác có … và …

Câu 12. Chui qua lỗ tam giác cánh tay tam đầu có … và …

Câu 13. Cơ ngực lớn được bọc trong …

Câu 14. Cơ ngực bé được bọc trong …

Câu 15. Dây treo nách được tạo bởi …

Câu 16. Tĩnh mạch nông vùng cánh tay trước là … (ở phía trong) và … (ở phía ngoài).

Câu 17. Bó mạch thần kinh vùng cánh tay trước nằm trong …

Câu 18. Dây … đi xuyên qua cơ quạ cánh tay.

Câu 19. … là cơ tùy hành của động mạch nách.

Câu 20. … là cơ tùy hành của động mạch trụ.

Câu 21.
… là cơ tùy hành của động mạch quay.

Câu 22.
Đầu dài cơ … bám ở củ trên ổ chảo và đầu dài cơ … bám ở củ dưới ổ chảo.

Câu 23. Thành phần của rãnh nhị đầu trong gồm … và …

Câu 24. Thành phần của rãnh nhị đầu ngoài gồm … và …

Câu 25. Mạc đùi thủng một lỗ, lỗ đó gọi là… Tấm dưới da đậy trên lỗ này cũng bị thủng nhiều lỗ gọi là …

Câu 26. Chỏm xương mác là nơi bám của gân cơ … và dây chằng …

Câu 27. Gân chân ngỗng gồm … gân cơ từ nông đến sâu lần lượt là …, … và …

Câu 28.

Phần diện mông giữa đường mông trước và đường mông sau là nơi bám (nguyên ủy) của cơ …

Phần diện mông giữa đường mông trước và đường mông dưới là nơi bám (nguyên ủy) của cơ …

Phần diện mông sau đường mông sau là nơi bám (nguyên ủy) của cơ …

Câu 29. Đầu dài cơ nhị đầu đùi, cơ bán gân và cơ bán màng là ba cơ thuộc nhóm cơ …

Câu 30. Đầu dài cơ nhị đầu đùi có nguyên ủy chung với cơ …

Câu 31.

Đáy của tam giác đùi là …

Cạnh trong tam giác đùi là …

Cạnh ngoài tam giác đùi là …

Câu 32.

… là mốc mà động mạch dưới đòn đổi tên thành động mạch nách

… là mốc mà động mạch nách đổi tên thành động mạch cánh tay

… là mốc mà động mạch chậu ngoài đổi tên thành động mạch đùi

… là mốc mà động mạch đùi đổi tên thành động mạch khoeo

Câu 33. … là cơ dài nhất cơ thể.

Câu 34. … là thần kinh lớn nhất cơ thể.

Câu 35. … là dây chẳng khỏe nhất khớp hông.

Câu 36. … là xương dài nhất cơ thể.

Câu 37. Bó mạch thần kinh trong hố khoeo sắp xếp theo thứ tự từ trước ra sau và từ trong ra ngoài là …, … và …

Câu 38.

Thần kinh gan chân ngoài ở gan chân được xem giống như … ở gan tay

Thần kinh gan chân trong ở gan chân được xem giống như … ở gan tay

Câu 39. Lớp giữa khu cơ vùng cẳng tay trước: …

Câu 40. Lớp giữa khu cơ vùng cẳng chân sau: …

Câu 41. Cơ nằm sâu nhất ở ô mô cái gan tay là …

Câu 42. Cơ đến tăng cường cho gân cơ gấp các ngón chân dài ở cạnh ngoài gân cơ này nhằm chỉnh lại hướng tác động của cơ này ở vùng gan chân là …

Câu 43. Cơ tứ đầu đùi gồm các cơ …

Câu 44. Cơ tam đầu cẳng chân gồm các cơ …

Câu 45. Xương cổ tay có tất cả … xương Xương cổ chân có tất cả … xương

Câu 46. Xương nhỏ nhất cơ thể là …

Câu 47.

Xương vừng ở bàn tay chỉ có ở …

Xương vừng ở bàn chân chỉ có ở …

Câu 48. Dây thần kinh đi trong rãnh giữa cơ thắt lưng lớn và cơ chậu là …

Câu 49. Dây thần kinh đi ở bờ trong cơ thắt lưng lớn là …

Câu 50. Cơ … làm động tác gấp khớp gian đốt gần các ngón.

Câu 51. Cơ … làm động tác gấp khớp gian đốt xa các ngón.

Phần Đáp Án

Leave a Reply