Đáp Án Điền Khuyết Giải Phẫu

Screen Shot 2019 04 01 at 11.57.18

Dưới đây là lời giải của bộ 51 câu hỏi điền khuyết mà YhocData đã post lúc trước.

Các bạn cũng có thể xem lại bộ câu hỏi ngay sau đây.

Phần Câu Hỏi

Phần Đáp Án

Câu 1. động mạch trụ, nhánh gan tay nông của động mạch quay

Câu 2. động mạch quay, nhánh gan tay sâu của động mạch trụ

Câu 3. động mạch mũ cánh tay trước và mũ cánh tay sau

Câu 4. thần kinh nách

Câu 5. cổ IV, ngực I

Câu 6. 2, thần kinh cơ bì, rễ ngoài thần kinh giữa

Câu 7. 4, thần kinh trụ, rễ trong thần kinh giữa, tk bì cánh tay trong, tk bì cẳng tay trong

Câu 8. 2, tk quay, tk nách

Câu 9. tk giữa

Câu 10. động mạch mũ vai – là nhánh của động mạch dưới vai

Câu 11. động mạch mũ cánh tay sau, thần kinh nách

Câu 12. động mạch cánh tay sâu, thần kinh quay

Câu 13. mạc ngực

Câu 14. mạc đòn ngực

Câu 15. lá nông của mạc đòn ngực

Câu 16. TM nền, TM đầu

Câu 17. ống cánh tay hình trụ tam giác

Câu 18. cơ bì

Câu 19. cơ quạ cánh tay

Câu 20. cơ gấp cổ tay trụ

Câu 21. cơ cánh tay quay

Câu 22. nhị đầu, tam đầu

Câu 23. động mạch cánh tay, tk giữa

Câu 24. động mạch bên quay, tk quay

Câu 25. lỗ tĩnh mạch hiển, mạc sàng

Câu 26. nhị đầu đùi, (dây chằng) bên mác

Câu 27. 3 gân cơ (nông đến sâu): cơ may, cơ thon và cơ bán gân

Câu 28. mông nhỡ, mông bé, mông lớn

Câu 29. ụ ngồi – cẳng chân

Câu 30. cơ bán gân

Câu 31. dây chằng bẹn, cơ khép dài, cơ may

Câu 32. điểm giữa bờ sau xương đòn, bờ dưới cơ ngực lớn, dây chằng bẹn, vòng gân cơ khép

Câu 33. cơ may

Câu 34. thần kinh ngồi

Câu 35. dây chằng chậu – đùi

Câu 36. xương đùi

Câu 37. động mạch khoeo, tĩnh mạch khoeo và thần kinh chày

Câu 38. thần kinh trụ, thần kinh giữa

Câu 39. Cơ gấp các ngón nông

Câu 40. Cơ dép

Câu 41. Cơ khép ngón cái

Câu 42. Cơ vuông gan chân

Câu 43. rộng trong, ngoài, giữa và cơ thẳng đùi

Câu 44. 2 đầu cơ bụng chân và cơ dép

Câu 45. 8,7

Câu 46. Xương vừng

Câu 47. Xương vừng ở bàn tay chỉ có ở … Xương vừng ở bàn chân chỉ có ở …

Câu 48. thần kinh đùi

Câu 49. thần kinh bịt

Câu 50. cơ gấp các ngón nông

Câu 51. cơ gấp các ngón sâu

Leave a Reply