[Ngoại Văn] Harrison Principles of Internal Medicine Bản 21st edition

Screen Shot 2022 04 17 at 07.50.47

[Ngoại Văn] Harrison Principles of Internal Medicine Bản 21st edition

Harrison’s vẫn là nguồn đáng tin cậy nhất trong một thế giới bị ảnh hưởng bởi nguồn thông tin y tế vô tận. Các bản cập nhật toàn diện và kịp thời nhất từ các chuyên gia hàng đầu thế giới được giới thiệu trong ấn bản thứ 21:

Hơn 1000 hình ảnh lâm sàng, bệnh lý và chụp X quang, cây quyết định chẩn đoán và điều trị cũng như các sơ đồ và biểu đồ rõ ràng mô tả các quá trình sinh lý bệnh. Nhiều bộ sưu tập có bộ sưu tập được tuyển chọn về các khía cạnh hình ảnh quan trọng của chẩn đoán và quản lý

Cập nhật và tiết kiệm thời gian giám tuyển và tổng hợp các tài liệu và nghiên cứu y học mới và đã được thiết lập

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !

5/5 - (1 vote)