[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Physiology 2020

Screen Shot 2020 07 28 at 14.58.34

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Physiology 2020. Tài liệu luyện thi mới nhất 2020 về nội trú Hoa Kỳ.

Sự phân bố của chất lỏng được xác định bởi sự chuyển động thẩm thấu của nước. Thẩm thấu là sự khuếch tán của nước qua một màng thấm bán định hoặc chọn lọc.

Nước khuếch tán từ vùng có nồng độ nước cao hơn sang vùng nước thấp hơn sự tập trung.

Nồng độ của nước trong dung dịch được xác định bởi nồng độ chất tan; nồng độ chất tan càng lớn, nước càng thấp sự tập trung.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !