[Ngoại Văn] Klaus and Fanaroff Care of the High-Risk Neonate Bản 7th 2020

[Ngoại Văn] Klaus and Fanaroff Care of the High-Risk Neonate Bản 7th 2020 YhocData.com

[Ngoại Văn] Klaus and Fanaroff Care of the High-Risk Neonate Bản 7th 2020. Được các bác sĩ sơ sinh tin cậy trong hơn 40 năm, bản PDF Chăm sóc Trẻ sơ sinh Nguy cơ Cao của Klaus và Fanaroff cung cấp phạm vi bảo hiểm độc đáo, có thẩm quyền về các tiến bộ công nghệ và y tế trong lĩnh vực đầy thách thức này, đồng thời bao gồm các nhận xét biên tập cá nhân và thực tế là dấu ấn của văn bản nổi tiếng này .

Phiên bản thứ 7 giúp bạn tận dụng lợi thế của những tiến bộ gần đây trong NICU đã cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân, kết quả và chất lượng cuộc sống, với phạm vi bảo hiểm mới về di truyền học và hình ảnh, các trường hợp mới và bình luận xuyên suốt, những người đóng góp mới, và hơn thế nữa.

Bao gồm tất cả các khía cạnh của chăm sóc trẻ sơ sinh có nguy cơ cao, bao gồm hồi sức, vận chuyển, dinh dưỡng, các vấn đề về hô hấp và thông khí hỗ trợ, và chăm sóc cụ thể cho các cơ quan. Bao gồm hai chương mới: Di truyền, Các lỗi bẩm sinh của quá trình trao đổi chất và Sàng lọc trẻ sơ sinh; và Hình ảnh Sơ sinh.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !