Nội Tim Mạch CK1 GÓP NHẶT CÁT ĐÁ – Nguyễn Đức Thanh Liêm

Screen Shot 2020 06 13 at 16.15.41

Nội Tim Mạch CK1 GÓP NHẶT CÁT ĐÁ – Nguyễn Đức Thanh Liêm. Hôm nay, YhocData vừa sưu tầm được một bộ tài liệu hay về tim mạch. Tài liệu có tên GÓP NHẶT CÁT ĐÁ Nội Tim Mạch CK1. Biên soạn bởi bác sĩ Nguyễn Đức Thanh Liêm.

Là tập hợp, đúc kết những kiến thức kinh nghiệm của bác sĩ Nguyễn Đức Thanh Liêm trong quá trình làm việc, học CK1 tại các cơ sở bệnh viện tuyến đầu.

Tóm tắt những điểm chính, những kiến thức cần có trong lâm sàng tim mạch.

Tài liệu khoảng gần 400 trang đề cập những điểm mới trong chẩn đoán cũng như điều trị bệnh tim mạch.

Mọi người có thể tải và xem tham khảo Nội Tim Mạch CK1 GÓP NHẶT CÁT ĐÁ – Nguyễn Đức Thanh Liêm sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply