[Ngoại Văn] Pocket Notebook: Obstetrics and Gynecology

Screen Shot 2019 11 27 at 20.05.47

Pocket Notebook: Obstetrics and Gynecology

Pocket Notebook đã trở nên quan trọng đối với sinh viên thực tập hoặc y khoa mới như ống nghe và búa phản xạ đầu tiên của cô. Tất cả các cuốn sách trong series đều là tài liệu tham khảo đầy đủ với thông tin ngắn gọn. Cập nhật về các vấn đề thường gặp nhất của sinh viên háo hức và nhân viên nhà bận rộn.

Phiên bản đầu tiên của Pocket sản khoa. Hiện cung cấp một công cụ có cùng tầm cỡ và tiện ích cho sinh viên sức khỏe phụ nữ và khoa học lâm sàng độc đáo. Chúng tôi đã sản xuất cuốn sổ tay này bằng cách sử dụng một mô hình tác giả hợp tác hiện đang được thử nghiệm.

Sử dụng Pocket Medicine để hướng dẫn quản lý ban đầu của tôi. Nhất là giúp hình thành các câu hỏi chu đáo cho trưởng và các buổi tham dự.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ phục vụ mục đích như vậy trong sản phụ khoa. Các phụ lục đặc biệt về giải phẫu vùng chậu. Các thủ tục sản phụ khoa thông thường, thuật toán ACLS. Có thể là những tài liệu tham khảo nhanh đặc biệt hữu ích.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !