Trắc Nghiệm Dịch Tễ Học Có Đáp Án Full

Screen Shot 2022 06 25 at 16.55.29

Bộ câu hỏi Trắc Nghiệm Dịch Tễ Học Có Đáp Án Full. Hôm nay, YhocData xin chia sẻ tiếp tục tới mọi người tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm dịch tễ học mới.

Tài liệu bao gồm 116 trang. Phân chia các câu hỏi trắc nghiệm thành các chương khác nhau. Thuận tiện giúp cho người đọc ôn luyện các kiến thức dịch tễ hiệu quả. Sau đây là vãi mẫu câu trong tài liệu Trắc Nghiệm Dịch Tễ Học Có Đáp Án Full mà YhocData trích ra các bạn tham khảo:

11. Một trong những hậu quả của hút nhiều thuốc lá có thể là:

A. Viêm phế quản mãn, viêm nghẽn mạch;@

B. Ung thư mạc treo, bệnh Hodgkin;

C. U lympho không Hodgkin;

D. Viêm nghẽn mạch.

E. Viêm phế quản mãn;

12. Một trong những hậu quả của hút nhiều thuốc lá có thể là:

A. Ung thư phổi;

B. Thiếu máu cục bộ tim;

C. U lympho không Hodgkin;

D. Ung thư mạc treo, bệnh Hodgkin;

E. Ung thư phổi, thiếu máu cục bộ tim;@

13. Một trong những hậu quả của hút nhiều thuốc lá có thể là:

A. Ung thư phổi, viêm nghẽn mạch;@

B. Ung thư mạc treo;

C. U lympho không Hodgkin;

E. Ung thư phổi, bệnh Hodgkin;

D. Viêm nghẽn mạch.

Mọi người có thể tải bộ câu hỏi Trắc Nghiệm Dịch Tễ Học Có Đáp Án Full và ôn tập môn học này ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply