Biện Luận Lâm Sàng Và Cận Lâm Sàng

Screen Shot 2019 12 08 at 20.27.29

Biện Luận Lâm Sàng Và Cận Lâm Sàng.

Cuốn sách hướng dẫn các trường hợp biện luận trên lâm sàng và cận lâm sàng. Hiện nay, nhất là đối với các bạn sinh viên mới tiếp cận lâm sàng.

Việc trình bày, cách suy nghĩ biện luận còn gặp nhiều vướng mắc. Đây sẽ là quyển sách giúp các bạn giải quyết được những vấn đề đó.

Việc có bookmark giúp các bạn nhanh chóng tra cứu các vấn đề cần tìm.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply