Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Nội Khoa – Đỗ Viết Minh

Screen Shot 2019 12 10 at 16.54.02

Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Nội Khoa – Đỗ Viết Minh.

Đề cương dựa trên câu hỏi thi thực hành lâm sàng của kì thi tốt nghiệp nội. Bộ bài soạn được 1 bác sĩ trẻ ra trường chia sẻ lại với các bạn sinh viên.

Việc tóm tắt các tình huống, vấn đề lâm sàng thường đối mặt. Nội dung ngắn gọn, chi tiết cần thiết cho lâm sàng.

Các vấn đề gặp khó trong biện luận, thăm khám đối với sinh viên y khoa sẽ dễ dàng được giải quyết.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Tốt Nghiệp Ngoại Khoa: Link Here

Leave a Reply