Cẩm Nang Kỹ Thuật Lọc Màng Bụng – Bộ Y Tế

Screen Shot 2020 03 26 at 19.28.53

Cẩm Nang Kỹ Thuật Lọc Màng Bụng – Bộ Y Tế.

Hôm nay, YhocData xin chia sẻ tới mọi người tài liệu lọc màng bụng. Tài liệu được thẩm định và ban hành bởi bộ y tế năm 2015. Bao gồm 2 phần chính:

Phần I. Hướng dẫn lọc màng bụng, gồm có: Chương 1. Đại cương; Chương 2. Hướng dẫn thực hành lọc màng bụng; Chương 3. Biến chứng của LMB.

Phần II. Quy trình kỹ thuật lọc màng bụng (Quy trình này đã được Bộ Y tế phê duyệt).

Mọi người có thể tải về và tham khảo cẩm nang này ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply