Khuyến Cáo Chẩn Đoán Điều Trị Suy Tim Cấp Và Mạn 2022

yhocdata.com tim mạch yhocdata.com

Khuyến Cáo Của Hội Tim Mạch Quốc Gia Về Chẩn Đoán Và Điều Trị Suy Tim Cấp Và Suy Tim Mạn bản cập nhật mới 2022. Là tài liệu tham khảo chuyên ngành dành cho các y bác sĩ. Bao gồm 2 phiên bản: bản đầy đủ chi tiết và bản tóm tắt.

Sau đây, YHocData xin chia sẻ lại tới mọi người đường dẫn tải của 2 phiên bản Khuyến Cáo Chẩn Đoán Điều Trị Suy Tim Cấp Và Mạn 2022 này:

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply