Cập Nhật Về Theo Dõi Và Ổn Định Huyết Động 2020

Screen Shot 2020 11 03 at 09.59.13

Tài liệu Cập Nhật Về Theo Dõi Và Ổn Định Huyết Động 2020.

TS.BS Lê Hữu Thiện Biên – GV Bộ môn hồi sức cấp cứu chống độc -Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Leave a Reply