Tài Liệu Hội Nghị Hồi Sức Cấp Cứu Chống Độc Việt Nam 2018

HSCC YhocData.com

Tổng hợp tài liệu báo cáo của hội nghi hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam tại Đà Lạt vào tháng 4/2018.

 1. Áp lực đẩy: Khái niệm, Sinh lý học, Giá trị và giới hạn, Điều chỉnh trong bệnh nhân ARDS
 1. Các hướng dẫn mới về nhiễm khuẩn
 2. Các tổn thương do hít khói
 3. Cập nhật các dấu hiệu sinh học chẩn đoán nhiễm khuẩn
 4. Cập nhật liệu pháp thay thế huyết tương BS Huỳnh Quang Đại_BVCR
 5. Cập nhật và tối ưu hóa sử dụng carbapenem ở bệnh nhân hồi sức
 6. Cập nhật về PK/PD kháng sinh ứng dụng ở bệnh nhân hồi sức
 7. Chống đông và kiểm soát đông máu trong ECMO
 8. Chương trình tố ưu hóa sinh lý sử dụng SVV và SI
 9. Đánh giá trương lực mạch máu trong sốc
 10. Hiệu quả của chương trình quản lý kháng sinh trong việc kiểm soát sử dụng kháng sinh tại khoa Hồi sức tích cực và dự phòng trong phẫu thuật
 11. Kiểm soát nhiễm nấm xâm lấn nặng ở bệnh nhân Hồi sức
 12. Lactic Acid Lactate và những thay đổi của nó
 13. Lạm dụng các loại ma túy mới: Ý nghĩa lâm sàng
 14. LỌC MÁU LIÊN TỤC CHO BỆNH NHÂN CÓ TỔN CÓ VÀ KHÔNG CÓ TỔN THƯƠNG THẬN CẤP TẠI ICU
 15. Nghiên cứu định lượng Paraquat huyết tương
 16. NGHIÊN CỨU HỒI CỨU VỀ NHIỄM ĐỘC DO RẮN SẢI CỔ ĐỎ CẮN BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 2005 – 2016
 17. Oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể ở bệnh nhân hồi sức
 18. Phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ
 19. Sử dụng màng lọc oXiris trong lọc máu liên tục điều trị bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn và tổn thương thận cấp
 20. SỬ DỤNG THANG ĐIỂM Q SOFA & SIRS TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG MỨC ĐỘ NẶNG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN
 21. Tiếp cận bệnh nhân ngộ độc Carbon Monoxit, Cyanua và Sunphua hydro và Các câu hỏi lâm sàng về thuốc giải độc
 22. Tổng quan thuốc vận mạch
 23. VAI TRÒ CỦA PROCALCITONIN TRONG NHẬN ĐỊNH DẤU HIỆU NHIỄM TRÙNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH

 

Leave a Reply