Tài Liệu Huyết Động Lâm Sàng – Bộ Môn HSCC ĐHYD HCM 11/2019

Screen Shot 2019 11 26 at 21.50.46

Tổng hợp buổi workshop của chương trình đạo tạo liên tục CME về huyết động lâm sàng. Chương trình của bộ môn hồi sức cấp cứu trường Đại Học Y Dược HCM tổ chức.

Các bài giảng tường tận từng ca lâm sàng thảo luận cụ thể. Bộ tài liệu hướng dẫn lâm sàng đề cập nhiều vấn đề nổi cộm mà chắc chắn các bạn sẽ quan tâm.

Kiểm soát huyết áp, đánh giá huyết động, sử dụng thuốc và dịch truyền để ổn định huyết động sao cho hiệu quả. Tất cả đều được trình bày ở khoá học này.

Chúc các bạn học tập tốt !

Lớp CME Huyết động lâm sàng chỉ vừa được tổ chức mới đây vào ngày 14-15/11/2019. Bộ tài liệu rất nóng hổi cho các bạn quan tâm lĩnh vực hồi sức cấp cứu này.

Mọi người có thể chia sẻ mọi người và tải bộ tài liệu ngay sau đây.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply