Trắc Nghiệm Hoá Sinh 1000 Câu Có Đáp Án

Screen Shot 2019 04 01 at 10.12.27

Tuyển tập bộ câu hỏi trắc nghiệm hoá sinh gồm 1000 câu chia đều trong tất cả 16 chương.

Chương 1: Hoá học Glucid

Chương 2: Hoá học Lipid

Chương 3: Hoá học Acid Amin và Protein

Chương 4: Hoá học Hemoglobin

Chương 5: Hoá học Nucleotid và Acid Nucleidc

Chương 6: Xúc tác sinh học: Vitamin – Enzime – Hormone

Chương 7: Khái niệm chuyển hoá các chất

Chương 8: Chuyển hoá năng lượng

Chương 9: Chuyển hoá Glucid

Chương 10: Chuyển hoá Lipid

Chương 11: Chuyển hoá Acid Amin

Chương 12: Chuyển hoá Hemoglobin

Chương 13: Chuyển hoá Acid Nucleic

Chương 14: Sinh tổng hợp Protein

Chương 15: Liên quan và điều hoà chuyển hoá

Chương 16: Phản ứng dây truyền Polymerase

Bộ câu hỏi đi từ khái quát đến chi tiết các khía cạnh hoá sinh đại cương dành cho sinh viên y khoa giúp nắm vững kiến thức, hệ thống nền bộ môn cho các bạn. Ngoài ra, đây còn là bộ câu hỏi giúp sinh viên ôn tập và thi cử một cách trọn vẹn nhất.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply